top of page

Френският институт в България, Фондация EasyArt, Националната художествена академия и Столична община организират за трети път експериментален Европейски месец на фотографията през ноември 2014 г. Тази културна проява, лансирана преди тридесет години в Париж, сега се провежда в повечето европейски столици. Обикновено Европейският месец на фотографията е през ноември, на всеки две години и се организира с общите усилия на културните институции и галериите. Всяко издание на Европейския месец на фотографията е повод да се представят десетки изложби, да се организират прожекции, срещи, конференции, дебати.

 

 

 

 

Фотографският образ тревожи света вече повече от достатъчно дълго, за да бъде

отговорен за много от аспектите в съвременното общество, които приемаме за дадености,за нещо нормално и в реда на нещата. Но самият ред на нещата, голямата история начовечеството е доминирана от фотореалистична образност, неговите уроци имат своите визуални фрази, формули, формати и задължително определящ ракурс.
 
В Експерименталният месец на фотографията се опитваме да представим фотографията като език, като изразно средство, освободено от правилата и традициите на канона, на професията, изкуството или занаята. Тук поставяме началните фрази с фотографски образи, които преминават в разкази и сюжети, състояния и емоции, въпроси и решения.
Отвъд образа, оттатък повърхността на принта или копието съществува една колкото условна, толкова и устойчива реалност, другост, с неподозирано мощен ефект върху съвременния човек и общество. Историите, или дори само изреченията, които започват само от един двойствен образ преминават от онази реалност в тази и спускат мостове, по който си струва да се тръгне.

 

Йово Панчев.

 

 

 

L'institut français de Bulgarie, la Fondation Easyart, l’Académie des Beaux-arts de Sofia et la Municipalité de Sofia organisеnt une troisième édition expérimentale du Mois Européen de la Photographie en novembre 2014. Cette manifestation culturelle lancée il y a trente ans à Paris, a maintenant lieu dans la plupart des capitales européennes. Traditionnellement, le "Mois Européen de la Photographie" a lieu au mois de novembre, tous les deux ans avec les efforts communs des institutions cuturelles et des galleries. Chaque édition du "Mois européen de la photographie" est une occasion de présenter des dizaines d'expositions, organiser des projections, des rencontres, des conférences et des débats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page